JEF Ghent

[Nederlands] JEF Gent werd voor het eerst opgericht in de vroege Jaren 1970, maar we zijn continue actief sinds 2007. Sindsdien hebben we een belangrijke rol gespeeld binnen JEF België en JEF Europa. Recent zijn we ook aangesloten bij het Politiek en Filosofisch Konvent van de UGent. Ons doel is hoofdzakelijk om studenten te informeren over Europese thema’s en hun te betrekken bij het nadenken over een Federaal Europa. Uiteraard draait het bij JEF Gent meer dan enkel om het organiseren of bijwonen van debatten, even belangrijk is het om na een activiteit in een café met drank in de hand van ideeën te wisselen. Enkele klassiekers van onze activiteiten zijn ons bezoek aan het Filmfestival van Gent, een quiz, een Europese speeddating (hier krijgen studenten de kans om met euro-professionals in contact te komen), en onze Muze van Europa – hierbij hebben we in beperkte groep een informeel gesprek met een vrouw die de E.U. beïnvloed heeft. Je merkt het: onze activiteiten zijn heel divers, er is dus ruimte voor iedereen die ook maar iets geïnteresseerd is.  Je bent altijd van harte welkom!

[English] JEF Gent was founded somewhere in the early 1970s, but we have been continuously active since 2007 – and have since played a significant role within JEF Belgium and JEF Europe. Recently, we joined the student convention for political and philosophical associations at Ghent University. Our main mission is to inform students about European issues and involve them in thinking ahead towards a federal Europe. Of course, participating in JEF Gent is more than simply organising or attending debates, it is also exchanging arguments in the local bar. Some classic JEF Gent activities are the visit to the Ghent Film Festival, our Quiz Night, the European Speed Dating (where students get the chance to engage with euro-professionals from the media, EU institutions, or advocacy groups) and the ‘Muses of Europe’, where we informally meet a woman who influenced the E.U. You’ve probably noticed how diverse our activities are, there’s plenty of room for anyone interested. You’re always welcome!

JEF Gent Bestuur

JEF Gent Bestuur 2013 - 2014
JEF Gent Bestuur 2013 – 2014
Voorzitter: Cédric Fernández Alonso
Secretaris: Arthur Barbé
Penningmeester: Maarten Schilders
 

Wil je lid worden en/of op de hoogte blijven van onze activiteiten? 

Contacteer ons dan via jef.gent@hotmail.com en like onze Facebook page!

Some contents or functionalities here are not available due to your cookie preferences!

This happens because the functionality/content marked as “Google Youtube” uses cookies that you choosed to keep disabled. In order to view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.