EU Coronamiljarden, Belgische nationalisten en desinformatie (04/20)

Op maandag 30 maart was België het enige land in de Europese Raad dat zich van de stemming onthield over een EU-investering van 37 miljard euro in gezondheissystemen en economieën tijdens de coronacrisis.

Van deze 37 miljard was 37 miljoen voorbestemd voor België. Hiervan 16 miljoen voor Wallonië, 6,5 miljoen voor Vlaanderen, 4,3 miljoen voor Brussel en 9,6 miljoen voor de Franse Gemeenschap.

De Vlaams-nationalistische partij N-VA vindt dit oneerlijk. Vlaanderen aanvaardde deze verdeling niet en dwong het land ertoe zich van de stemming te onthouden, gezien er geen akkoord was tussen de verschillende subnationale entiteiten.

Op 26 Maart onthielden ook N-VA-leden Assista Kanko, Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt zich van de stemming in het Europees Parlement.

Waar komt dit geld vandaan?

Deze 37 miljard euro is geen nieuw geld! Dit komt uit het reeds bestaande EU Cohesiefonds, bedoeld om de ontwikkeling van de minder ontwikkelde regio’s in Europa te bevorderen.

Elk jaar ontvangen lidstaten geld uit dit Cohesiefonds als prefinanciering van projecten. Indien dit geld niet gebruikt wordt, moet het terugbetaald worden aan het EU-budget in het daaropvolgende jaar. Lidstaten moesten dit jaar gezamelijk bijna 8 miljard euro terugbetalen in ongebruikte prefinanciering.

Met het nieuwe Investeringsinitiatief Coronavirusrespons Plus (CRII+) stelde de Europese Commissie voor dat de lidstaten dit geld kunnen behouden en het gebruiken voor nieuwe projecten om de effecten van de coronacrisis te verzwakken.

Lidstaten kunnen nu dus deze 8 miljard gebruiken als aanvulling aan het pakket van 29 miljard euro van structurele EU-fondsen om COVID-19 te bestrijden. Dit maakt in totaal 37 miljard euro.

Wordt het geld oneerlijk verdeeld?

Ook als dit geld nu ingezet wordt om het coronavirus te bestrijden, blijft de manier van verdeling van dit geld hetzelfde tussen de verschillende regio’s, zoals vastgelegd in 2014.

Volgens het cohesiebeleid van de EU wordt dit geld verdeeld afhankelijk van hoe ontwikkeld een regio is, waarbij armere regio’s meer geld krijgen en rijkere regio’s minder. Als een minder goed ontwikkelde regio krijgt Wallonië meer geld dan Vlaanderen.

Maar dit betekent niet dat Vlaanderen het arme kindje van de Europese Unie is. Vlaanderen krijgt veel meer steun bedoeld om innovatie en investeringen te bevorderen, zoals bijvoorbeeld via Horizon 2020.

WIJ, VAN JEF BELGIË

Wij betreuren deze kortzichtigheid en dit gebrek aan solidariteit van de Vlaamse nationalisten.

Wij veroordelen deze hebzucht, die zegt: “mijn buur heeft meer dan ik heb”. De Europese Unie kent geen verliezers; we zijn allemaal winnaars zolang we voorbij deze ijskoude logica van enkel wie hoeveel Europese steun krijgt kijken.

Deze uitzonderlijke situatie vereist meer dan ooit Europese solidariteit voor het goed van alle Europese burgers. Deze crisis zullen we samen doorstaan, of niet doorstaan.

– Door Nicolas Hubert, Policy Officer

(Bedankt aan Steven Baeten voor de vertaling)