Onderhandelingen EU-begroting: reactie van JEF Europa

 
Brussel, 20 februari 2020

“Dit duurt nu al jaren, na elke top van de Europese raad krijgen we een parade van nationale leiders die beweren dat de EU het voortouw neemt in de wereldwijde strijd tegen de klimaatopwarming, het probleem van jongerenwerkloosheid oplost en ook vastberaden actie onderneemt om de veiligheid van haar burgers te vrijwaren. Dan komen de begrotingsonderhandelingen en wat komt er terecht van al deze beloftes?.” vraagt Leonie Martin, voorzitter van de Jonge Europese Federalisten (JEF Europa).
Martin, houder van een Nederlands paspoort, gaat verder “Geen enkele staatshoofd durft woord bij daad te voegen: in plaats van een nul-uitstoot lijken ze op weg te zijn naar een nul-engagement.”

Het voorstel van de Europese Commissie voor de langetermijnbegroting van de EU bedraagt 78 eurocent per dag voor elke EU-burger. In ruil daarvoor genieten wij burgers van een brede waaier aan voordelen van de Europese unie: investeringen in jongerenmobiliteit, onderwijs en onderzoek; een collectief optreden tegen klimaatverandering; een sterkere economie; gemeenschappelijk beheer van de Schengenzone en EU-grenzen, om maar enkele op te noemen. Alle partijen lijken meer van de EU te willen verkrijgen, echter in plaats van een duidelijke visie op de toekomst van Europa te bieden en constructieve onderhandelingen te voeren, verspilt men tijd met ruzies en het vertragen van een overeenkomst die slechts een bijdrage van een paar cent meer per burger per dag zou betekenen – maar een grote impact zou hebben op ons allemaal als Europese burgers, zoals in het geval van de Erasmus + -financiering.

Dankzij de financiering van het Erasmus+ programma kunnen wij  een hele reeks activiteiten aan duizenden jongeren in gans Europa aanbieden: ons Europe@School programma dat als doel de promotie van Europees burgerschap heeft en dat al twee decennia lang loopt, ons ‘European Youth Together: Road to the Future’ project dat honderden jongeren heeft opgeleid voor de promotie van de Europese verkiezingen bij de Europese inwoners afgelopen mei. We roepen de Europese raad op om steun te verlenen aan het verdriedubbelen van het Erasmus+ budget en om tot een overeenkomst voor de volgende financieringsronde te komen die meer dan 1% BNI bedraagt, dit omdat het de soort projecten zijn die het programma ondersteunt en die jonge mensen in Europa toelaten om te groeien als actieve burgers”, merkt Milosh Ristovski, Secretaris Generaal van JEF Europa, op.

Het Meerjarig financieel kader (MFK) zal de lange termijn ‘spelregels’ voor het opstellen van de jaarlijkse EU-begroting bepalen. Daarom is het voorstel van president Michel om het zogeheten “rule of law” mechanisme af te zwakken zo zorgwekkend: als we het nu niet juist aanpakken hangen we voor zeven jaar vast aan een slechte overeenkomst! Als jonge Europese Federalisten dringen wij er bij de beleidsmakers op aan van de gelegenheid gebruik te maken om zowel de Strategische Agenda van de Europese Raad alsook de Politieke Richtlijn van Europese Commissie voorzitter, Ursula von der Leyen, kracht bij te zetten. Neem geen genoegen met enkele kleine aanpassingen aan de huidige toestand!

“Het voorstel van President Michel bevat zeker positieve element. Zo juichen wij de ambitie voor het verkrijgen van een sterkere financiële onafhankelijkheid voor de EU door middel van de aanleg van een korf aan nieuwe eigen middelen uitdrukkelijk toe. Verder verwelkomen wij ook de focus op de transitie van minder ontwikkelde regio’s met behulp van cohesie financiering en de allocatie van nieuwe middelen voor het Just Transition Fund. We staan echter nog ver van wat echt nodig is voor het bekostigen van collectieve noden zoals klimaatactie, milieubescherming, defensie en veiligheid, jeugdmobiliteit, onderzoek en digitale innovatie. De EU-begroting kan een krachtig instrument zijn voor het uitstippelen van de weg voor Europa in de komende drie decennia op het gebied van bijvoorbeeld Artificiële Intelligentie en 5G-technologie. Bezuinigingen in het Horizon Europa-programma, zoals ze nu zijn voorzien, zouden deze ambitie dwarsbomen. Momenteel ligt de nadruk van de discussie echter meer op boekhouding dan op strategische besluitvorming”, aldus Mw. Martin.


Context

Om tot een overeenkomst te komen over het zogenoemde Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 staat er donderdag 20 Februari een bijeenkomst van de Europese raad in Brussel gepland, hier zullen alle staatshoofden en regeringsleiders van de EU aanwezig zijn. Zij zullen hun discussie baseren op een compromisvoorstel gelanceerd door de voorzitter van de Europese raad, Charles Michel. Hierin suggereert de voorzitter om 1,074% van het totale EU BNI (iets meer dan 1000 Miljard Euro) aan EU-uitgaven toe te wijzen, gedeeltelijk bekostigt door eigen middelen – inkomsten die rechtstreeks uit de EU-begroting voortkomen – en het merendeel nog steeds gefinancierd door nationale bijdragen. Het MFK is een kader voor de financiële programmatie van 2021 tot 2027 dat er voor zorgt dat de EU-uitgaven voorspelbaar en binnen de overeengekomen limieten blijven, dit door middel van maximale jaarlijkse uitgaven (ceilings) die de EU mag uitgeven in verschillende uitgave-categorieën (headings).

JEF Europa, een niet-partijgebonden jeugd-NGO, is ervan overtuigd dat een groot deel van onze hedendaags uitdagingen enkel op een Europees of zelfs globaal niveau kunnen worden aangepakt. Daarom roept JEF Europa al lang op tot een resoluut optreden van de EU en de wereld tegen klimaatverandering, evenals een Europese veiligheid en defensie-unie, een sociale unie, de aanvulling van de economische en monetaire unie met eigen budget voor macro-economisch stabilisatie en een fiscale unie alsook een humaan asiel- en migratiebeleid op Europees niveau. Deze politieke beslissingen hebben echter allen budgettaire gevolgen.

Meer informatie kan u in onze resolutie “A federal budget for the European youth: Reforming the Multiannual Financial Framework” terugvinden, aangenomen door het Europese Congres in november 2017 in Malta. 


 

Meer informatie over JEF

De Jonge Europese Federalisten (JEF) is een niet-partijgebonden jeugd-NGO met 13.000 leden actief in meer dan 30 landen. De organisatie streeft naar een meer federaal Europa, gebaseerd op de principes van democratie en subsidiariteit evenals respect voor mensenrechten. JEF promoot Europees Burgerschap, en werkt aan de actieve deelname van jongeren in het democratische leven. JEF Europa als overkoepelende organisatie is opgericht in 1972. Hiervoor waren al verschillende JEF-secties continue actief sinds de tweede wereldoorlog. Dit maakt JEF tot de oudste pro-europese en enige federalistische jongerenorganisatie.

JEF België maakt deel uit van dit Europees netwerk en heeft ongeveer 150 leden met lokale afdelingen in Brussel, Luik, Louvain-la- Neuve, Leuven en Gent. Wij zijn de jeugdorganisatie van de Europese Beweging in België en zijn niet gelinkt aan een politieke partij.

 

Contact JEF Europa:

Leonie Martin
Voorzitter, Jonge Europese Federalisten

president@jef.eu


Contact JEF België:

Anna-Lena Sender
Voorzitter, Jonge Europese Federalisten
in België

president@jefbelgium.eu